Copyright © 2011-
Gebruik van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De Pronkkamer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Derhalve kunnen aan in deze website opgenomen nieuwsartikelen, productgegevens, eventuele prijzen en overige informatie geen rechten worden ontleend. Afgebeelde producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.


© Copyright foto’s
Alle op deze website geplaatste foto’s zijn en blijven eigendom van De Pronkkamer.
Het gebruik van deze foto’s voor eigen of zakelijke doeleinden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Pronkkamer. Ook het plaatsen of doorlinken van of naar deze foto’s is niet toegestaan. Wilt u toch een foto van deze website voor eigen of andere (zakelijke) doeleinden gebruiken, stuur dan daartoe een schriftelijk verzoek via de contactpagina en informeer naar de voorwaarden/condities.


Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


Klachten

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepaling of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via het contactformulier.
home
contact