Formulier herroeping

Voor ruiling, klachten en/of retourzendingen dient u gebruik te maken van onderstaand formulier.

is.

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:           de Pronkkamer

Burg. van der Schansstraat 56, 4281 LK  Andel

0183-440944

de.pronkkamer@online.nl

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten met ordernummer:

herroep/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling of ontvangst]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.